Ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại

01/09/2020

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại, hay còn gọi là Quán Âm Tự Tại được cho là một trong những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát khi hiện thế ở trần gian. Ngài có nghìn con mắt, nghìn cánh tay. Ngài biểu thị cho tinh thần Đại Bi, cứu khổ những người lầm than, giác ngộ những người lầm lỡ về đúng Tâm đạo. Có bao giờ bạn tự hỏi, hình tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn có ý nghĩa gì và tại sao nên thờ tuojng Ngài không?

Nguồn gốc và ý nghĩa thờ tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại

Nguồn gốc ra đời của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn

Quán Thế Âm Bồ Tát được các bộ kinh Phật, sử liệu ghi chép lại là một vị Bồ Tát có vị trí quan trọng và được thờ phụng phổ biến trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa. Ngài ngự ở thế giới Tây Phương cực lạc, nơi có Đức Phật A Di Đà làm giới chủ. Bồ Tát biểu thị cho tình thần Đại Bi, là đặc trưng cho tinh thần giác tha của Phật giáo Đại thừa. Ngài tìm tới những nơi có tiếng than khóc, cầu xin để cứu vớt và giác ngộ chúng sinh. Quán Thế Âm hiện thân ở mọi hình dạnh, từ nam nhân tới nhữ nhân, ma vương,.. Tại các nước Á Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Ngài thường được hình tượng hóa với dáng vẻ nữ nhân.

Thiên Thủ Thiên Nhãn có xưng danh đầy đủ là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại. Hoặc xưng là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thế Âm, Thiên Thủ Thánh Quán Âm, Thiên Tý Quán Âm, Thiên Thủ Thiên Quang Nhãn Đại Liên Hoa Vương Quán Tự Tại, Thiên Nhãn Thiên Thủ Thiên Túc Thiên Thiệt Thiên Tý Quán Tự Tại. Tại Việt Nam, dân gian hay lưu truyền một danh xưng dân dã hơn là Quán Âm Tứ Tại.

Theo các bộ Thiên Quang Nhãn Kinh, Thiên Thủ Kinh, Mẫu Đà La Ni Kinh… thì Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát là một trong những hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát ở cõi Tây Phương giới. Một số bộ kinh xác cũng có những luận điểm khác như Nghĩa Tịnh Thích Kinh thì Thiên Thủ Thiên Nhãn là Thân Sở Hóa của Đại Nhật Như Lai, hay là hậu thân của Chính Pháp Minh Như Lai theo Thiên Thủ Thiên Nhãn Kinh.

tượng phật bà quan âm chùa hồi hạ

Pho tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn cổ nhất Việt Nam được công nhận là Bảo vật Quốc gia tại chùa Đình Xuyên, Hà Nội

Ý nghĩa thờ tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại với 42 thủ nhãn ấn pháp thể hiện diệu dụng của chú Đại Bi, đúng với tinh thần "Giác tha" của nhà Phật. Ngài có hạnh nguyện sinh ngàn tay ngàn mắt, có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh với thần chú (Đại Bi). Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại vì muốn cho chúng sinh được an vui, được trừ tất cả các bệnh, sống lâu, diệt tất cả các nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu mà nói ra thần chú này.

Vị Bồ Tát có tấm lòng tại thế gian, theo dõi vạn vật để hóa giải mọi lầm than, dẫn dắt con người về đường hướng thiện. Cá thể Ngài thành một tượng Phật, thỉnh về thờ phụng là việc thể hiện sự thành kính. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại chiếc khắp cõi chúng sinh để hóa giải những đau khổ, những tiếng kêu oán thán của muôn loài, đưa chúng sanh thoát khoải cõi u minh.

Hình tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại

Thiên thủ thiên nhãn

Hình tượng của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn rất đặc biệt. Các pho tượng tượng được tạo tác trong thế Tham thiền nhập định. Chi tiết tấm cà sa khoác trên vai Ngài tạo thành nhiều nếp áo mềm mại chảy dài phủ tới tận tòa sen.

Nét đặc sắc của tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là rất nhiều cánh tay. Trong đó có 42 cánh tay lớn và hơn trăm cánh tay nhỏ phía sau. 42 cánh tay lớn của tượng mang nhiều dáng điệu khác nhau, hoặc là cầm linh khí, hoặc bắt quyết, không tay nào giống tay nào. Điều này tượng trưng cho Báo thân Phật, nêu biểu 42 thánh vị tu chứng (thập trụ, thập hạnh, thập địa, thập hồi hướng, đẳng giác và diệu giác) để cứu độ 25 cõi chúng sinh trải qua 42 thánh vị để thành tựu giác ngộ. Còn các tay nhỏ phía sau đại diện cho Hóa thân, Dõi khắp chốn luân hồi để cứu độ chúng sinh. Hai đôi tay chính chắp trước ngực và đặt trong lòng. Cũng có một số tượng theo phái Mật Tông, hai cánh tay trong cùng của Ngài ôm ngọc Mani. Ngọc Mani là biểu tượng của sự viên mãn tâm nguyện thế gian và xuất thế gian. Hình ảnh bàn tay ôm ngọc mani chính là biểu tượng của sự hợp nhất giữa lòng từ bi vô lượng và trí tuệ siêu việt của Bồ Tát.

Trên mỗi một bàn tay là một con mắt. Mắt là biểu thị của trí tuệ, cho tinh thần Đại Bi, cánh tay là phương tiện, là nơi thi triển phép thần thông.

Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn với rất nhiều cách tay và con mắt đặc trưng

Thập nhất diện Quan Âm

Tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn có khuôn mặt tượng đầy đặn cân đối, thể hiện một phụ nữ Việt với đầy đủ nét đẹp theo chuẩn mực của người Việt. Khuôn mặt tròn, mắt lim dim nhìn xuống, mũi thon thẳng, má bầu, miệng nhỏ, tai dài đeo hoa, cổ cao nhưng chỉ có một ngấn, tóc buông sau lưng. Đầu tượng đội mũ được trang trí cầu kỳ. Phần đầu của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn có 11 khuôn mặt, biểu tượng cho 11 quả vị giác ngộ. Các khuôn mặt được sắp xếp theo 5 tầng tượng trưng cho ngũ trí Phật. 

Đầu trên cùng là biểu tượng của Pháp thân - Đức Phật A Di Đà, biểu thị cho chính đẳng chính giác. Tiếp đến là Báo thân - Đức Kim Cương Thủ, thể hiện tướng phẫn nộ chính là Bất không thành tựu Phật ở phương Nam. Còn 3 tầng dưới, tương ứng với 9 đầu còn lại là biểu tượng của Hóa thân.

Ba khuôn mặt ở giữa nêu biểu cho Đại viên cảnh trí là Đức Phật A Súc Bệ ở phương Đông.  Ba khuon mặt này hiện lên tướng từ bi vì thấy chúng sinh làm thiện mà ngài sinh tâm an lạc, đại từ đại bi. Ba mặt bên trái biểu thị cho sự hàng phục ngã ái – bình đẳng tính trí của đức Bảo Sinh Phật ở phương Nam. Ba mặt này vì thấy chúng sinh làm ác mà khởi tâm phẫn nộ, hàng phục chuyển hóa những chúng sinh cương cường khó độ. Ba khuôn mặt bên phải nêu biểu năng lực thuyết pháp của Diệu quan sát trí của Phật A Di Đà ở phương Tây.

Pho tượng có tổng cộng 11 khuôn mặt, được xếp thành 5 tầng

Theo một bộ kinh khác là Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ ghi là :

Ba mặt phía trước có tướng hiền lành, biểu thị cho việc nhìn thấy chúng sinh hiền thiện mà sinh tâm Từ. Đại Từ là ban vui.

Ba mặt bên trái có tướng giận dữ biểu thị cho sự nhìn thấy chúng sinh ác mà sinh tâm Bi . Đại Bi là cứu khổ.

Ba mặt bên phải có tướng Lộ nanh trắng biểu thị cho sự nhìn thấy kẻ có Tịnh Nghiệp liền phát lời khen Hiếm có, siêng năng tinh tiến trong Phật Đạo.

Một mặt phía sau có tướng Bạo Đại Tiếu biểu thị cho sự nhìn thấy chúng sinh có Thiện Ác Tạp Uế mà sinh nụ cười quái dị, sửa ác hướng theo Đạo.

Một mặt bên trên có tướng Như Lai biểu thị cho sự mãn túc Nguyện.

=>> Tượng Tây Phương Tam Thánh bằng đồng thờ tại gia

Bảo Long - Đơn vị chế tác và đúc tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng đồng uy tín

Bảo Long tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên chế tác và đúc tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại theo hình mẫu chuẩn nhất. Chúng tôi có kinh nghiện nhiều năm trong nghề đúc đồng truyền thống Ý Yên, Nam Định. Cùng với đó là hệ thống nghệ nhân, thờ làm nghề với nhiều năm kinh nghiệm. Các sản phẩm tại Bảo Long luôn đạt chuẩn về kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng... Chúng tôi là đơn vị trực tiếp chế tác, không qua trung gian nên luôn đảm bảo được giá thành hợp lí nhất đến tay người mua.

Bảo Long là đơn vị uy tín chuyên chế tác và đúc tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng đồng

Ngoài các pho tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại đẹp nhất, chúng tôi còn chế tác tượng Phật, tượng bằng đồng, đồ thờ cúng, tranh đồng,.. Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Chế độ bảo hành lên tới 25 năm và trọng đời. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Hotline: 0968.966.268 ngay với chúng tôi.

ĐÚC ĐỒNG BẢO LONG

Hotline: 0968.966.268