Video Hoàn Thiện Đúc 2 Đại Hồng Chung 250kg Tại Thôn Quảng Minh

30/04/2020

Đúc Chuông Đồng - Đại Hồng Chung là một trong những lĩnh vực đòi hỏi tay nghề rất cao ở những người thợ. Bởi chỉ một chút sai sót nhỏ trong bất cứ quá trình đúc nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thành phẩm, dẫn tới chất lượng chuông đồng sẽ không được như ý, đặc biệt là về chất âm. Với đội ngũ nghệ nhân tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm, cơ sở Đúc Đồng Bảo Long đã hoàn thiện đúc 2 Đại Hồng Chung cho 2 đền ở thôn Quảng Minh - Thanh Oai - Hà Nội dưới sự chứng kiến đông đảo bà con trong thôn. Sau 1 ngày làm việc tâm huyết chúng tôi đã thực hiện thành công lễ rót đồng và bàn giao tốt đẹp cho 2 Đền làng trong sự hoa hỷ của toàn thể dân làng.

Video quá trình thi công đúc chuông đồng - đại hồng chung

Copyright © 2019 ĐÚC ĐỒNG BẢO LONG.