Thi Công Phòng Thờ Bác Hồ

Thi Công Phòng Thờ Bác Hồ

Bàn giao đồ thờ, tượng, tranh cho Đền Liệt Sỹ Lâm Thao, Phú Thọ

Đúc Đồng Bảo Long vừa tiến hành chế tác và bàn giao xong các sản phẩm đồ thờ, tượng, tranh cho đền liệt sỹ Lâm Thao tại tỉnh Phú Thọ.

Thi công phòng thờ bác Hồ tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long vừa hoàn thành việc Thiết Kế và Thi Công Phòng Thờ Bác Hồ cho khách hàng tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Thi công phòng thờ bác Hồ cho UBND xã Xuân Canh, Đông Anh

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long vừa hoàn thành việc Thi Công Phòng Thờ Bác Hồ cho UBND xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội.

Thi Công Phòng Thờ Bác Hồ cho Hải Quân vùng 5, Phú Quốc

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long vừa hoàn thành việc Thi Công Phòng Thờ Bác Hồ cho Hải Quân vùng 5 tại Phú Quốc.

Thi Công Phòng Thờ Bác Hồ cho huyện ủy Hà Quảng, Cao Bằng

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long vừa hoàn thành việc Thi Công Phòng Thờ Bác Hồ cho Huyện ủy Hà Quảng Cao Bằng.

Copyright © 2019 ĐÚC ĐỒNG BẢO LONG.