Nhật Ký Bán Hàng

Giao bộ tượng Tam Thế cao 58cm dát vàng 9999 cho khách tại Đông Anh

Giao bộ tượng Tam Thế cao 58cm dát vàng 9999 cho khách tại Đông Anh

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long đã bàn giao thành công bộ tượng Tam Thế bằng đồng cao 58cm dát vàng 9999 cho khách hàng tại Đông Anh, Hà Nội.

Giao tượng Bác Hồ và Bác Giáp dát vàng 9999 cho khách tại Vĩnh Phúc

Giao tượng Bác Hồ và Bác Giáp dát vàng 9999 cho khách tại Vĩnh Phúc

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long đã bàn giao thành công tượng Bác Hồ và Bác Giáp bằng đồng dát vàng 9999 cho khách hàng tại Vĩnh Phúc.

Giao đôi tượng Chim Công cao 60cm dát vàng 9999 cho khách tại Hải Phòng

Giao đôi tượng Chim Công cao 60cm dát vàng 9999 cho khách tại Hải Phòng

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long đã bàn giao thành công đôi tượng Chim Công bằng đồng cao 60cm dát vàng 9999 mẫu mới cho khách hàng tại Hải Phòng.

Giao tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông cao 81cm cho khách tại Hà Nội

Giao tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông cao 81cm cho khách tại Hà Nội

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long đã bàn giao thành công tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng cao 81cm cho khách hàng tại Hà Nội.

Giao tượng Địa Tạng cao 69cm khảm tam khí cho khách tại Vĩnh Phúc

Giao tượng Địa Tạng cao 69cm khảm tam khí cho khách tại Vĩnh Phúc

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long đã bàn giao thành công tượng Địa Tạng bằng đồng cao 69cm khảm tam khí cho khách hàng tại Vĩnh Phúc.

Giao tượng Quan Công cao 89cm dát vàng 9999 cho khách tại TPHCM

Giao tượng Quan Công cao 89cm dát vàng 9999 cho khách tại TPHCM

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long đã bàn giao thành công tượng Quan Công bằng đồng cao 89cm dát vàng 9999 mẫu mới cho khách hàng tại TPHCM.

Lắp đặt bức Tranh Vinh Hoa 1m92 x 1m52 dát vàng bạc cho KH tại TPHCM

Lắp đặt bức Tranh Vinh Hoa 1m92 x 1m52 dát vàng bạc cho KH tại TPHCM

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long vừa chế tác và lắp đặt hoàn thiện bức tranh vinh hoa phú quý bằng đồng 1m92 x 1m52 dát vàng bạc cho vị khách hàng tại TP Hồ Chí Minh.

Lắp đặt 2 bức Tranh Đồng cho khách hàng tại TP Bắc Giang

Lắp đặt 2 bức Tranh Đồng cho khách hàng tại TP Bắc Giang

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long vừa chế tác và lắp đặt hoàn thiện 2 bức tranh đồng cho vị khách hàng tại Thành phố Bắc Giang.

Lắp đặt 3 bức Tranh Thờ bằng đồng cho khách hàng tại Vĩnh Long

Lắp đặt 3 bức Tranh Thờ bằng đồng cho khách hàng tại Vĩnh Long

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long vừa chế tác và lắp đặt hoàn thiện 3 bức tranh thờ bằng đồng cho vị khách hàng tại Vĩnh Long.

Lắp đặt bức Tranh Đồng Quê 2m31 mạ vàng cho khách hàng tại Hà Nội

Lắp đặt bức Tranh Đồng Quê 2m31 mạ vàng cho khách hàng tại Hà Nội

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long vừa chế tác và lắp đặt hoàn thiện bức tranh đồng quê 2m31 x 1m27 mạ vàng 24k cho vị khách hàng tại Hà Nội.

Bàn giao 10 tượng chân dung cho khách hàng tại Thái Nguyên

Bàn giao 10 tượng chân dung cho khách hàng tại Thái Nguyên

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long đã bàn giao thành công 10 tượng chân dung cho khách hàng tại Phổ Yên, Thái Nguyên.

Lắp đặt bức Tranh Công Mai 1m55 dát vàng bạc cho KH tại Gôi, Nam Định

Lắp đặt bức Tranh Công Mai 1m55 dát vàng bạc cho KH tại Gôi, Nam Định

Cơ sở Đúc Đồng Bảo Long vừa chế tác và lắp đặt hoàn thiện bức tranh Công Mai bằng đồng 1m55 x 88cm dát vàng dát bạc cho khách hàng tại TT Gôi, Nam Định.