Nhật Ký Bán Hàng

Giao Đôi Hạc Đồng ở Bình Dương 2m17

Giao Đôi Hạc Đồng ở Bình Dương 2m17

Đúc Đồng Bảo Long tiến hành bàn giao đôi hạc đồng cho khách hàng ở Bình Dương. Đôi hạc thờ cao 2m17 được đúc hoàn toàn từ đồng đỏ.

Copyright © 2019 ĐÚC ĐỒNG BẢO LONG.