Mâm Bồng - Đĩa Hoa Quả

Bộ lọc

Đường kính mâm bồng

Chất liệu

Bề Mặt đồ thờ