Các công trình đúc Đại Hồng Chung tại Đúc Đồng Bảo Long

28/08/2020

 • Đúc Đại Hồng Chung 1137kg cho chùa Phúc Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

  Đúc Đại Hồng Chung 1137kg cho chùa Phúc Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

 • Đúc Đại Hồng Chung 1200kg cho chùa Quẳng, Phú Thọ

  Đúc Đại Hồng Chung 1200kg cho chùa Quẳng, Phú Thọ

 • Đúc Đại Hồng Chung 1150kg cho chùa Phổ Quang, Cửa Bắc, Hà Nội

  Đúc Đại Hồng Chung 1150kg cho chùa Phổ Quang, Cửa Bắc, Hà Nội

 • Đúc Đại Hồng Chung 1 tấn cho chùa Phú Thị, Văn Giang, Hưng Yên

  Đúc Đại Hồng Chung 1 tấn cho chùa Phú Thị, Văn Giang, Hưng Yên

 • Đúc Đại Hồng Chung 500kg cho chùa Trúc Lâm, Hạ Hòa, Phú Thọ

  Đúc Đại Hồng Chung 500kg cho chùa Trúc Lâm, Hạ Hòa, Phú Thọ

 • Đúc Đại Hồng Chung 500kg cho Tịnh Xá Ngọc Khánh, Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng

  Đúc Đại Hồng Chung 500kg cho Tịnh Xá Ngọc Khánh, Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng

 • Đúc Chuông Đồng 200kg cho chùa Hang, Châu Thành, Trà Vinh

  Đúc Chuông Đồng 200kg cho chùa Hang, Châu Thành, Trà Vinh

 • Đúc Chuông Đồng 250kg cho chùa tại xã Eangai, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk

  Đúc Chuông Đồng 250kg cho chùa tại xã Eangai, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk

 • Đúc Qủa Đại Hồng Chung 291kg cho chùa Thiện Khánh tại Gia Minh, Gia Viễn, Ninh Bình

  Đúc Qủa Đại Hồng Chung 291kg cho chùa Thiện Khánh tại Gia Minh, Gia Viễn, Ninh Bình

Copyright © 2019 ĐÚC ĐỒNG BẢO LONG.